Luyện Nghe

Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản – Bài 80: My Dad

Bài 80: My Dad

My dad is the man whom I respect the most in my life.
He works very hard to make the money that supports us.
My mother has a job too,
and she also works very hard.
My dad is the principal of a high school.
He works at the school all day, and often has to go to meetings at night.
He deals with parents, students and staff.
There is always something that he has to deal with.
He has a lot on his mind.
It doesn’t matter how much work my dad has to do; he always has time for my brothers, my sister and me.
If I go to him with a problem, he will sit down and discuss it with me.
He doesn’t yell.
He is always very logical, and he tries to think of the best way to deal with things.
My dad is a very patient man.
Once, I spilled some ink on some papers that he was working on.
I thought that he would be mad, but he didn’t get angry. He said that it was okay.
He takes time out to do things with us.
He has taken my brothers fishing.
He takes me to the arena to skate, and he helps my sister to write her essays and assignments.
He always makes us laugh,
and he makes us feel like we are very special to him.
He is a very good father,
and on Father’s Day I always buy him a card that tells him just how much he means to me.
I think it is important to have good parents.
I hope that when I have children I will be a good parent like my parents are to me.
Parents give children the foundation that they need to live good lives.

BÀI DỊCH: BỐ TÔI

Bố tôi là người đàn ông mà tôi kính trọng nhất trong cuộc đời mình.
Bố làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền hỗ trợ chúng tôi.
Mẹ tôi cũng có một công việc,
và cô ấy cũng làm việc rất chăm chỉ.
Bố tôi là hiệu trưởng của một trường trung học.
Bố làm việc ở trường cả ngày, và thường phải đi họp vào ban đêm.
Bố làm việc với phụ huynh, học sinh và nhân viên.
Luôn luôn có một cái gì đó mà bố phải đối phó với.
Bố có rất nhiều thứ trong tâm trí của mình.
Không quan trọng bố tôi phải làm bao nhiêu công việc; bố luôn dành thời gian cho anh em tôi, chị gái tôi và tôi.
Nếu tôi đến gặp bố với một vấn đề, bố sẽ ngồi xuống và thảo luận với tôi.
Bố không la hét.
Bố luôn rất logic, và bố cố gắng nghĩ ra cách tốt nhất để giải quyết mọi việc.
Bố tôi là một người đàn ông rất kiên nhẫn.
Một lần, tôi đã làm đổ mực lên một số tờ giấy mà bố đang làm việc.
Tôi đã nghĩ rằng bố sẽ nổi điên, nhưng bố không hề tức giận. Bố nói rằng nó ổn.
Bố dành thời gian để làm mọi việc với chúng tôi.
Bố đã đưa anh em tôi đi câu cá.
Bố đưa tôi đến đấu trường để trượt băng, và bố giúp em gái tôi viết bài luận và bài tập của cô ấy.
Bố luôn làm cho chúng tôi cười,
và bố khiến chúng tôi cảm thấy như chúng tôi rất đặc biệt đối với bố.
Bố là một người cha rất tốt,
và vào Ngày của Cha, tôi luôn mua cho bố một tấm thẻ nói với bố rằng bố có ý nghĩa với tôi như thế nào.
Tôi nghĩ điều quan trọng là phải có cha mẹ tốt.
Tôi hy vọng rằng khi tôi có con, tôi sẽ là một người cha mẹ tốt như cha mẹ tôi đối với tôi.
Cha mẹ cho trẻ em nền tảng mà chúng cần để sống tốt.

XEM THÊM CÁC BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH KHÁC:

Bài 81: My Mother

TẢI: 100 Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x