Luyện Nghe

Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản – Bài 97: International Students

Bài 97: International Students

We have many international students at my school.
Some of the students come from England.
They speak English, but they have an accent that is different from a Canadian accent.
Many students are from Japan.
They are learning our language and our customs.
We have students from Germany, Italy, China, Korea and Iran.
We try to make those students feel welcome here.
The students like to see what is here.
They go sightseeing.
They visit all the places that the tourists like to go to.
Niagara Falls and Toronto are interesting places to visit.
The students practice their English by talking to Canadians.
When they first get here, we show them around.
They do many exercises to learn the language.
They listen to English songs.
They read story books that are written in English.
They listen to English language tapes.
The best way to learn the language is to talk to other people.
It is good to ask questions in English.
Canadians try to be helpful to international students.
Some of the international students live with host families.
The host families have the students living in their homes.
It is a good way for the host families and the students to make friends.
Many of the international students stay in contact with their friends and host families even after they have gone back to their homelands.
The international students learn a lot from their host families because they eat Canadian foods, and they learn what it is like to live in a Canadian household.

BÀI DỊCH: NHỮNG SINH VIÊN QUỐC TẾ

Trường tôi có nhiều sinh viên quốc tế.
Một số sinh viên đến từ Anh.
Họ nói tiếng Anh, nhưng họ có một giọng khác với giọng Canada.
Nhiều sinh viên đến từ Nhật Bản.
Họ đang học ngôn ngữ của chúng tôi và phong tục của chúng tôi.
Chúng tôi có các sinh viên đến từ Đức, Ý, Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran.
Chúng tôi cố gắng làm cho những sinh viên đó cảm thấy được chào đón ở đây.
Các sinh viên thích xem những gì ở đây.
Họ đi tham quan.
Họ đến thăm tất cả những nơi mà khách du lịch thích đến.
Thác Niagara và Toronto là những nơi thú vị để tham quan.
Các sinh viên thực hành tiếng Anh của họ bằng cách nói chuyện với người Canada.
Khi họ đến đây lần đầu tiên, chúng tôi cho họ xem xung quanh.
Họ làm nhiều bài tập để học ngôn ngữ.
Họ nghe các bài hát tiếng Anh.
Họ đọc sách truyện được viết bằng tiếng Anh.
Họ nghe băng tiếng Anh.
Cách tốt nhất để học ngôn ngữ là nói chuyện với người khác.
Sẽ rất tốt nếu bạn đặt câu hỏi bằng tiếng Anh.
Người Canada cố gắng giúp đỡ sinh viên quốc tế.
Một số sinh viên quốc tế sống với gia đình bản xứ.
Các gia đình chủ nhà có học sinh sống trong nhà của họ.
Đó là một cách tốt để gia đình bản xứ và các sinh viên kết bạn.
Nhiều sinh viên quốc tế vẫn giữ liên lạc với bạn bè và gia đình bản xứ ngay cả khi họ đã trở về quê hương của họ.
Các sinh viên quốc tế học hỏi được rất nhiều điều từ gia đình bản xứ của họ vì họ ăn các món ăn Canada, và họ học được cảm giác sống trong một hộ gia đình Canada.

XEM THÊM CÁC BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH KHÁC:

Bài 98: When I Grow Up

TẢI: 100 Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x