Từ Vựng

100 Câu Thần Chú Học Tiếng Anh Bằng Tiềm Thức

Chào mừng bạn đến với bài học 100 Câu Thần Chú Lập Trình Cho Tiềm Thức Để Học Tiếng Anh.
Hãy nghe và nhắc đi nhắc lại những câu khẳng định này thật nhiều lần thì tiềm thức của bạn sẽ giúp bạn học tiếng Anh một cách tự nhiên mà không cần nỗ lực nữa nhé.

Học tiếng Anh bằng Tiềm Thức là một phương pháp bổ trợ đáng kể giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức mà hiệu quả đạt được lại rất cao. Ưu điểm của phương pháp học tiếng Anh này là bạn gần như có thể học mọi lúc mọi nơi, tận dụng được mọi khoảng thời gian eo hẹp trong ngày.

Chỉ cần nghe và nhắc lại các câu tiếng Anh trong video này thường xuyên và liên tục rồi bạn sẽ thấy kỹ năng nói tiếng Anh của bạn sẽ được cải thiện lên rất nhiều.

Danh Sách 100 Câu Thần Chú Học Tiếng Anh Bằng Tiềm Thức:

1 I learn English a little bit every day Tôi học một ít Tiếng Anh mỗi ngày
2 I am extremely motivated to learn English Tôi rất có động lực để học tiếng Anh
3 I am 100% committed to my goals Tôi cam kết 100% với mục tiêu của mình
4 Every day I feel more confident in English Mỗi ngày tôi cảm thấy tự tin hơn với tiếng Anh
5 I love the English language Tôi yêu ngôn ngữ tiếng Anh
6 I am quickly learning English Tôi đang nhanh chóng học tiếng Anh
7 I practice my English regularly Tôi thực hành tiếng Anh thường xuyên
8 My mind is focused on learning English Tâm trí tôi tập trung vào việc học tiếng Anh
9 I learn new languages easily Tôi học ngôn ngữ mới một cách dễ dàng
10 My brain stores English words efficiently Bộ não của tôi lưu trữ các từ tiếng Anh một cách hiệu quả
11 I memorize English words easily Tôi ghi nhớ các từ tiếng Anh một cách dễ dàng
12 I understand English perfectly Tôi hiểu tiếng Anh một cách hoàn hảo
13 My mind is naturally relaxed when learning English Đầu óc tôi thoải mái tự nhiên khi học tiếng Anh
14 I will learn English until I succeed Tôi sẽ học tiếng Anh cho đến khi tôi thành công
15 Language learning will be easy for me Việc học ngôn ngữ sẽ dễ dàng đối với tôi
16 I will become a fluent English speaker Tôi sẽ trở thành một người nói tiếng Anh thành thạo
17 I am developing a passion for English Tôi đang phát triển niềm đam mê cho tiếng Anh
18 I am finding it easier and easier to understand English Tôi thấy tiếng Anh ngày càng dễ hiểu hơn
19 English is becoming a natural part of my mind Tiếng Anh đang trở thành một phần tự nhiên trong tâm trí tôi
20 My English is improving everyday Tiếng Anh của tôi đang được cải thiện hàng ngày
21 I will have fun learning English Tôi sẽ rất vui khi học tiếng Anh
22 I will effortlessly speak English Tôi sẽ dễ dàng nói tiếng Anh
23 I will focus my mind for efficient English learning Tôi sẽ tập trung tâm trí để học tiếng Anh hiệu quả
24 I enjoy studying English everyday Tôi thích học tiếng Anh hàng ngày
25 I speak English completely naturally Tôi nói tiếng Anh hoàn toàn tự nhiên
26 I can learn English fast and easily Tôi có thể học tiếng Anh nhanh chóng và dễ dàng
27 My mind is naturally wired for learning English Tâm trí của tôi rất tự nhiên dành cho việc học tiếng Anh
28 I effortlessly pick up on new English words Tôi dễ dàng tiếp thu những từ mới tiếng Anh
29 Speaking English is just a normal part of who I am Nói tiếng Anh là một phần bình thường của con người tôi
30 English feels as though it’s my mother tongue Tiếng Anh như thể đó là tiếng mẹ đẻ của tôi
31 Learning new languages comes naturally to me Học ngôn ngữ mới đến với tôi một cách tự nhiên
32 I love listening to English everyday Tôi thích nghe tiếng Anh hàng ngày
33 My mistakes in English don’t define me Những sai lầm trong tiếng Anh của tôi không định nghĩa được con người tôi
34 My past does not determine my future Quá khứ của tôi không quyết định tương lai của tôi
35 I am constantly learning and improving Tôi không ngừng học hỏi và cải thiện
36 I am grateful for being able to communicate in English Tôi rất biết ơn vì có thể giao tiếp bằng tiếng Anh
37 I love and enjoy speaking English with everyone Tôi yêu và thích nói tiếng Anh với mọi người
38 I’m always learning, I am never afraid of failing Tôi luôn học hỏi, tôi không bao giờ sợ thất bại
39 I’m funny and witty in any language Tôi hài hước và dí dỏm trong bất kỳ ngôn ngữ nào
40 There are no limits to what I can achieve Không có giới hạn nào cho những gì tôi có thể đạt được
41 My vocabulary is constantly expanding Vốn từ vựng của tôi không ngừng mở rộng
42 I am able to speak clearly and confidently in English Tôi có thể nói rõ ràng và tự tin bằng tiếng Anh
43 Every mistake is an opportunity to learn Mỗi sai lầm là một cơ hội để học hỏi
44 I am a natural English speaker Tôi là một người nói tiếng Anh tự nhiên
45 I am developing a passion for English Tôi đang phát triển niềm đam mê tiếng Anh
46 Nothing can distract me from studying English Không gì có thể làm tôi xao nhãng việc học tiếng Anh
47 I get a little better everyday Tôi trở nên tốt hơn một chút mỗi ngày
48 I grow with every word I say Tôi trưởng thành với mỗi từ tôi nói
49 I want to UNDERSTAND the meaning of Language Tôi muốn HIỂU ý nghĩa của Ngôn ngữ
50 I want to UNDERSTAND the rules of grammar Tôi muốn HIỂU các quy tắc của ngữ pháp
51 I will learn English an hour a day Tôi sẽ học tiếng anh một giờ mỗi ngày
52 I Will Learn How To Learn English Tôi sẽ học cách học tiếng Anh
53 I will LET myself go Tôi sẽ tự mình đi
54 I will LISTEN a lot Tôi sẽ NGHE thật nhiều
55 I will LISTEN and LET Language enter my mind Tôi sẽ NGHE và ĐỂ Ngôn ngữ đi vào tâm trí tôi
56 I will LISTEN early in the morning Tôi sẽ NGHE vào buổi sáng sớm
57 I will LISTEN late at night Tôi sẽ NGHE vào buổi tối
58 I will LISTEN every day Tôi sẽ NGHE mỗi ngày
59 I will LISTEN to learn the words and phrases Tôi sẽ NGHE để học các từ và cụm từ
60 I will LISTEN to understand the meaning Tôi sẽ NGHE để hiểu ý nghĩa
61 I will LISTEN to the same content many times Tôi sẽ NGHE cùng một nội dung nhiều lần
62 I will read a lot and especially, listen a lot Tôi sẽ đọc rất nhiều và đặc biệt, nghe rất nhiều
63 I will UNDERSTAND the English language Tôi sẽ HIỂU ngôn ngữ tiếng Anh
64 I will UNDERSTAND what I hear and read Tôi sẽ HIỂU những gì tôi nghe và đọc
65 I practice speaking English everyday Tôi luyện nói tiếng Anh hàng ngày
66 Practicing speaking English makes me confident Luyện nói tiếng Anh khiến tôi tự tin
67 I speak English with confidence Tôi nói tiếng Anh một cách tự tin
68 It is easy for me to speak English in any circumstance Tôi có thể dễ dàng nói tiếng Anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào
69 I am never afraid of speaking English Tôi không bao giờ sợ nói tiếng Anh
70 I trust my ability to communicate in English as soon as I need to Tôi tin tưởng khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình ngay khi cần
71 I know I can speak English at any time Tôi biết tôi có thể nói tiếng Anh bất cứ lúc nào
72 I don’t believe that speaking English is difficult Tôi không tin rằng nói tiếng Anh là khó
73 I am able to learn all the words I need, when I need them Tôi có thể học tất cả những từ tôi cần, khi tôi cần
74 I speak English with no effort Tôi nói tiếng Anh mà không cần nỗ lực
75 I easily remember the words I wish to use Tôi dễ dàng nhớ những từ tôi muốn sử dụng
76 I am very gifted in regards to the English language Tôi rất có năng khiếu về ngôn ngữ tiếng Anh
77 My English skills create many new options for me Kỹ năng tiếng Anh của tôi tạo ra nhiều lựa chọn mới cho tôi
78 I can travel to all the English speaking countries of the world, without fear Tôi có thể đi du lịch ở tất cả các quốc gia nói tiếng Anh trên thế giới mà không sợ hãi
79 I am happy that I made so much progress in English Tôi rất vui vì tôi đã tiến bộ rất nhiều trong tiếng Anh
80 Thanks to my excellent English, I can get a more interesting job Nhờ vốn tiếng Anh xuất sắc, tôi có thể kiếm được một công việc thú vị hơn
81 I can express myself in English with ease Tôi có thể thể hiện bản thân bằng tiếng Anh một cách dễ dàng
82 English speakers love to speak with me Những người nói tiếng Anh thích nói chuyện với tôi
83 I am creating many new friendships, thanks to my English skills Tôi đang có nhiều tình bạn mới nhờ khả năng tiếng Anh của mình
84 It is true that I make a few mistakes, but it doesn’t matter Đúng là tôi mắc một vài sai lầm, nhưng điều đó không thành vấn đề
85 Learning English allows me to better understand the world Học tiếng Anh cho phép tôi hiểu rõ hơn về thế giới
86 I trust myself when I speak English Tôi tin tưởng bản thân khi nói tiếng Anh
87 Speaking English makes my life more interesting Nói tiếng Anh làm cho cuộc sống của tôi thú vị hơn
88 I am grateful to the people who taught me English Tôi biết ơn những người đã dạy tiếng Anh cho tôi
89 I share the good things about my country with the world. Tôi chia sẻ những điều tốt đẹp về đất nước tôi cho thế giới
90 All I have to do is learn English now Tất cả những gì tôi phải làm là học tiếng Anh bây giờ
91 The best way to predict the future is to create it Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó
92 You just can’t beat the person who won’t give up Bạn chỉ không thể đánh bại người không chịu bỏ cuộc
93 Genius is 1% talent and 99% hard work Thiên tài là 1% tài năng và 99% là chăm chỉ
94 Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai. Học như thể bạn sống mãi mãi
95 The secret of getting ahead is getting started Bí mật của sự dẫn đầu là hãy bắt đầu ngay
96 If you can dream it, you can do it Nếu bạn có thể mơ về nó, bạn có thể làm được nó
97 It doesn’t matter how slowly you go as long as you do not stop Không quan trọng bạn đi chậm bao nhiêu miễn là bạn không dừng lại
98 Language is “the infinite use of finite means.” Ngôn ngữ là “việc sử dụng vô hạn các phương tiện hữu hạn”.
99 To have another language is to possess a second soul Có thêm một ngôn ngữ khác là sở một tâm hồn thứ hai
100 The pain of studying is only temporary. But the pain of not knowing, ignorance, is forever. Nỗi đau học hành chỉ là tạm thời. Nhưng nỗi đau của việc không biết, ngu dốt, là mãi mãi.

Video: 100 Câu Thần Chú Học Tiếng Anh Bằng Tiềm Thức

2.8 5 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x