Luyện Nghe

Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản – Bài 93: Time

Bài 93: Time

Time is something that you should never waste.
Once an hour is gone, it is gone forever.
You should make the most of every minute.
Time is a funny thing.
Some days go by so slowly.
Those are the days that you do things that aren’t fun.
When you are having fun, time just flies by.
Time is made up of different units.
Seconds turn into minutes.
Minutes turn into hours.
Hours turn into days.
Days turn into weeks.
Weeks turn into months, and months turn into years.
We measure our lives by time.
We are very concerned with time.
Even little children are very conscious of time.
Little children often want to appear older, so if you ask a three-year-old how old he is, he will often say three and a half.
Many of our sayings are based on time.
“Give me a minute.”
“Hold on a second.”
“I’m running out of time.”
“Time’s up.”
“I just want an hour of your time.”
All of these are common things that we say, and they’re all based on time.
We are a society that lives by the clock.
We almost all wear watches, and we glance at our watches a lot.
Time is something that we can’t see, but it is a big factor in our lives.
How many times a day do you look at a watch or a clock?
I bet you’d be surprised at just how many times you do.

BÀI DỊCH: THỜI GIAN

Thời gian là thứ mà bạn không bao giờ nên lãng phí.
Một giờ trôi qua, nó ra đi vĩnh viễn.
Bạn nên tận dụng tối đa từng phút.
Thời gian là một điều buồn cười.
Một số ngày trôi qua thật chậm.
Đó là những ngày mà bạn làm những điều không vui vẻ gì.
Khi bạn đang vui vẻ, thời gian cứ thế trôi qua.
Thời gian được tạo thành từ các đơn vị khác nhau.
Giây biến thành phút.
Phút biến thành giờ.
Giờ biến thành ngày.
Ngày biến thành tuần.
Tuần chuyển thành tháng, và tháng biến thành năm.
Chúng tôi đo lường cuộc sống của chúng tôi theo thời gian.
Chúng tôi rất quan tâm đến thời gian.
Ngay cả những đứa trẻ nhỏ cũng rất có ý thức về thời gian.
Trẻ nhỏ thường muốn tỏ ra già hơn, vì vậy nếu bạn hỏi trẻ ba tuổi bao nhiêu tuổi, trẻ thường nói là ba tuổi rưỡi.
Nhiều câu nói của chúng tôi dựa trên thời gian.
“Cho tôi một phút.”
“Xin chờ một chút.”
“Tôi sắp hết thời gian.”
“Hết giờ rồi.”
“Tôi chỉ muốn một giờ thời gian của bạn.”
Tất cả những điều này đều là những điều chúng ta thường nói, và chúng đều dựa trên thời gian.
Chúng ta là một xã hội sống theo thời gian.
Hầu như tất cả chúng ta đều đeo đồng hồ, và chúng ta nhìn lướt qua đồng hồ của mình rất nhiều.
Thời gian là thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy được, nhưng nó lại là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.
Bạn nhìn đồng hồ hoặc đồng hồ bao nhiêu lần một ngày?
Tôi cá rằng bạn sẽ ngạc nhiên về số lần bạn làm.

XEM THÊM CÁC BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH KHÁC:

Bài 94: Amy

TẢI: 100 Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Bài 93: Time […]

NHO BAN CHO MINH TAI 100 BAI NGHE N VOI. MANY THANKS

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x