Luyện Nghe

Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản – Bài 83: Rhyming Words

Bài 83: Rhyming Words

Sometimes my friends and I play a game.
It’s something we made up, so it doesn’t have a name.
We like to take words that rhyme.
We put them together line by line.
Do you get the picture now?
We’re playing the game, and this is how.
I might say I like to drive a car.
I really don’t like to go very far.
If I decide to take a walk,
I’d go with a friend so that we could talk.
Do you see that these lines rhyme?
Play the game if you have the time.
We could talk about school or even playing.
Do you know what I am saying?
Rhyming words is easy to do.
It’s fun for me; it can be fun for you.
Just join in and say something
Or make it into a song that you can sing.
There are so many words that rhyme with others.
Like “smile” and “mile” and “mothers” and “brothers.”
I could spend all day just making up these things.
I could let my imagination fly on wings
Up to the clouds and back to my mind.
There are so many rhymes that I can find.
There are some words that are hard to find rhymes for.
I don’t use those words anymore.
I like to choose words that are easy to rhyme.
Like “cat” and “bat” or “lime” and “time.”
So give it a try, I know you’ll have fun.
I’ll say “goodbye,” my rhyming is done.

BÀI DỊCH: CÁC TỪ CÓ VẦN ĐIỆU

Đôi khi tôi và bạn bè cùng chơi một trò chơi.
Đó là thứ do chúng tôi tạo ra, vì vậy nó không có tên.
Chúng tôi thích lấy những từ có vần điệu.
Chúng tôi đặt chúng lại với nhau từng dòng một.
Bạn có nhận được hình ảnh bây giờ?
Chúng tôi đang chơi trò chơi, và đây là cách.
Tôi có thể nói rằng tôi thích lái xe hơi.
Tôi thực sự không thích đi xa lắm.
Nếu tôi quyết định đi dạo,
Tôi muốn đi với một người bạn để chúng ta có thể nói chuyện.
Bạn có thấy những dòng này có vần không?
Chơi trò chơi nếu bạn có thời gian.
Chúng tôi có thể nói về trường học hoặc thậm chí chơi.
Bạn có hiểu tôi nói gì không?
Các từ ghép vần rất dễ thực hiện.
Thật là vui cho tôi; nó có thể là niềm vui cho bạn.
Chỉ cần tham gia và nói điều gì đó
Hoặc biến nó thành một bài hát mà bạn có thể hát.
Có rất nhiều từ vần với những từ khác.
Như “nụ cười” và “dặm” và “mẹ” và “anh em”.
Tôi có thể dành cả ngày chỉ để tạo ra những thứ này.
Tôi có thể để trí tưởng tượng của mình bay trên đôi cánh
Lên mây và trở lại tâm trí của tôi.
Có rất nhiều vần điệu mà tôi có thể tìm thấy.
Có một số từ khó tìm được vần.
Tôi không dùng những từ đó nữa.
Tôi thích chọn những từ dễ ghép vần.
Như “mèo” và “dơi” hoặc “vôi” và “thời gian.”
Vì vậy, hãy thử, tôi biết bạn sẽ rất vui.
Tôi sẽ nói “tạm biệt”, việc ghép vần của tôi đã xong.

XEM THÊM CÁC BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH KHÁC:

Bài 84: Homework

TẢI: 100 Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x