Luyện Nghe

Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản – Bài 61: The School Play

Bài 61: The School Play

We are putting on a play at school.
Some of the students are actors in the play.
Some people are building the sets.
Some people will sew costumes, and some people will be makeup artists.
The teacher is the director of the play.
The play will be held on a big stage in the gymnasium.
The curtains will open, the lights will go on, and the play will begin.
It will be very exciting.
All of our families will come to see the play.
They will clap when the play is over.
My friend is very good at cutting wood and building things.
He is helping to build the set.
My other friend, Michael, is an artist, so he is painting the set so that it looks like a forest.
My friend Marie likes to put makeup on people, so she is a makeup artist.
She will put makeup on me so that I will look like an old woman.
Some of the mothers helped to sew the costumes.
The play is called “Hansel and Gretel.”
I will play the part of the witch.
The boy who plays Hansel has to wear shorts and a shirt.
I wear a witch’s hat and a black dress.
I also carry a broom.
Some of the people in my class will be dressed like trees and flowers.
This is a musical play, and the trees and flowers will sing to Hansel and Gretel as they walk through the forest.
I can hardly wait for opening night.
I want my family and friends to see me acting on stage.
I hope that they like the play.
We have all learned our lines and worked very hard at making this play a success.

BÀI DỊCH: VỞ KỊCH Ở TRƯỜNG HỌC

Chúng tôi đang diễn một vở kịch ở trường.
Một số học sinh là diễn viên trong vở kịch.
Một số người đang xây dựng các bộ.
Một số người sẽ may trang phục, và một số người sẽ là nghệ sĩ trang điểm.
Cô giáo là đạo diễn của vở kịch.
Vở kịch sẽ được tổ chức trên một sân khấu lớn trong nhà thi đấu.
Rèm sẽ mở, đèn sẽ sáng và vở kịch sẽ bắt đầu.
Nó sẽ rất thú vị.
Tất cả gia đình của chúng tôi sẽ đến xem vở kịch.
Họ sẽ vỗ tay khi vở kịch kết thúc.
Bạn tôi rất giỏi cắt gỗ và đóng đồ.
Anh ấy đang giúp xây dựng phim trường.
Người bạn khác của tôi, Michael, là một nghệ sĩ, vì vậy anh ấy đang sơn bộ sao cho nó trông giống như một khu rừng.
Cô bạn Marie của tôi thích trang điểm cho mọi người nên cô ấy là một chuyên gia trang điểm.
Cô ấy sẽ trang điểm cho tôi để tôi trông như một bà già.
Một số mẹ đã giúp may trang phục.
Vở kịch có tên “Hansel và Gretel.”
Tôi sẽ đóng vai phù thủy.
Cậu bé đóng vai Hansel phải mặc quần đùi và áo sơ mi.
Tôi đội mũ phù thủy và mặc váy đen.
Tôi cũng mang theo một cây chổi.
Một số người trong lớp tôi sẽ ăn mặc như cây và hoa.
Đây là một vở kịch âm nhạc, cây cối và hoa sẽ hát cho Hansel và Gretel nghe khi họ đi qua khu rừng.
Tôi khó có thể chờ đợi cho đêm khai mạc.
Tôi muốn gia đình và bạn bè của tôi nhìn thấy tôi diễn xuất trên sân khấu.
Tôi hy vọng rằng họ thích vở kịch.
Tất cả chúng tôi đã học lời thoại của mình và làm việc rất chăm chỉ để làm cho vở kịch này thành công.

XEM THÊM CÁC BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH KHÁC:

➡  Bài 62: Emotions

TẢI: 100 Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x