Luyện Nghe

Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản – Bài 52: My Classroom

Bài 52: My Classroom

My classroom is a large room.
It is full of brightly coloured pictures.
My teacher hangs pictures up all over the walls.
There are blackboards at the front of the room.
My teacher always has writing all over the blackboards.
Sometimes the chalk squeaks when she writes on the blackboard.
We cover our ears when that happens.
Our classroom is full of desks.
There are a lot of students in our class.
Our desks are full of books, notebooks and pens.
I try to keep my desk neat, but I have a lot of things in there.
My ruler and pencils are always falling out of my desk.
At the back of the room is a bookcase full of books.
We can sign those books out and take them home to read.
I have read a lot of the books.
I like mysteries and biographies, so I have taken many of those home.
There are also tables at the back of the room.
That is where we do our artwork.
We spread out big sheets of paper, and we use paints or crayons to make pictures.
Sometimes we cut things out of magazines with scissors and we glue pictures to the paper.
I like art class.
After school, my friends and I often erase the blackboards for the teacher.
Then we take the erasers outside and clap them together to get the chalk dust out of them.
My friends and I walk home together and talk about what we did in school and what we’re going to do after supper.

BÀI DỊCH: PHÒNG HỌC CỦA TÔI

Phòng học của tôi là một căn phòng lớn.
Nó có đầy đủ các hình ảnh màu sắc rực rỡ.
Giáo viên của tôi treo những bức tranh lên khắp các bức tường.
Có bảng đen ở phía trước của căn phòng.
Giáo viên của tôi luôn có chữ viết trên bảng đen.
Đôi khi viên phấn phát ra tiếng kêu khi cô viết trên bảng đen.
Chúng tôi bịt tai khi điều đó xảy ra.
Lớp học của chúng tôi có đầy đủ bàn học.
Có rất nhiều học sinh trong lớp của chúng tôi.
Bàn học của chúng tôi đầy sách, vở và bút.
Tôi cố gắng giữ cho bàn làm việc gọn gàng, nhưng tôi có rất nhiều thứ trong đó.
Thước và bút chì của tôi luôn rơi ra khỏi bàn của tôi.
Ở phía sau phòng là một tủ sách đầy ắp sách.
Chúng ta có thể ký những cuốn sách đó ra và mang về nhà để đọc.
Tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách.
Tôi thích những điều bí ẩn và tiểu sử, vì vậy tôi đã mang nhiều thứ đó về nhà.
Ngoài ra còn có bàn ở phía sau của căn phòng.
Đó là nơi chúng tôi thực hiện tác phẩm nghệ thuật của mình.
Chúng tôi trải ra những tờ giấy lớn, và chúng tôi sử dụng sơn hoặc bút chì màu để tạo ra những bức tranh.
Đôi khi, chúng tôi cắt mọi thứ ra khỏi tạp chí bằng kéo và chúng tôi dán ảnh vào giấy.
Tôi thích lớp học nghệ thuật.
Sau giờ học, tôi và các bạn thường xóa bảng đen cho cô giáo.
Sau đó, chúng ta lấy tẩy bên ngoài và vỗ vào nhau để lấy bụi phấn ra khỏi chúng.
Bạn bè của tôi và tôi cùng nhau đi bộ về nhà và nói về những gì chúng tôi đã làm ở trường và những gì chúng tôi sẽ làm sau bữa ăn tối.

XEM THÊM CÁC BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH KHÁC:

Bài 53: Vacation

TẢI: 100 Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x