Luyện Nghe

Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản – Bài 47: Me

Bài 47: Me

I am special.
Nobody in the world is exactly like I am.
They might have the same colour hair and eyes that I do, but they are not exactly like me.
I am the only person in the world who thinks my thoughts.
No two people in the world are exactly alike.
It is good to be your own person.
It is good to be creative and be natural.
People have to follow the laws and the rules.
People should always be kind to others.
I try to follow all the rules.
I am kind to others.
I am a lot like many other people, yet I am different.
I am like my friend Jane, but she has red hair and I have dark hair.
She has a loud voice, and I have a soft voice.
She likes to eat vegetables, and I do not.
Jane and I are the same height.
We both like movies, and we are both afraid of spiders.
We wear the same size shoes, and we both have the same favorite colour.
We are best friends, but sometimes we disagree about things.
We are alike in many ways, and different in many ways.
If we were all exactly the same, the world would be a very boring place.
I am myself, and I am glad that I am special.
You are special too.
Use your own special talents, and take the time to meet other people.
The world is made up of a lot of different people; that’s what makes life exciting.

BÀI DỊCH: TÔI

Tôi đặc biệt.
Không ai trên thế giới này giống hệt như tôi.
Họ có thể có mái tóc và đôi mắt cùng màu với tôi, nhưng họ không hoàn toàn giống tôi.
Tôi là người duy nhất trên thế giới này nghĩ ra suy nghĩ của mình.
Không có hai người nào trên thế giới này hoàn toàn giống nhau.
Thật tốt khi trở thành người của riêng bạn.
Nó là tốt để sáng tạo và tự nhiên.
Mọi người phải tuân theo luật pháp và các quy tắc.
Mọi người nên luôn tử tế với người khác.
Tôi cố gắng làm theo tất cả các quy tắc.
Tôi tốt với người khác.
Tôi cũng giống như bao người khác, nhưng tôi lại khác.
Tôi giống như bạn tôi Jane, nhưng cô ấy có mái tóc đỏ và tôi có mái tóc đen.
Cô ấy có một giọng nói lớn, và tôi có một giọng nói nhẹ nhàng.
Cô ấy thích ăn rau, còn tôi thì không.
Jane và tôi có cùng chiều cao.
Cả hai chúng tôi đều thích phim, và chúng tôi đều sợ nhện.
Chúng tôi đi giày cùng kích cỡ, và cả hai đều có cùng màu yêu thích.
Chúng tôi là bạn thân của nhau, nhưng đôi khi chúng tôi không đồng ý về mọi thứ.
Chúng ta giống nhau về nhiều mặt, và khác nhau về nhiều mặt.
Nếu tất cả chúng ta đều giống hệt nhau, thế giới sẽ là một nơi rất nhàm chán.
Tôi là chính mình, và tôi vui vì tôi là người đặc biệt.
Bạn cũng đặc biệt.
Sử dụng tài năng đặc biệt của riêng bạn và dành thời gian để gặp gỡ những người khác.
Thế giới được tạo thành từ rất nhiều người khác nhau; đó là điều làm cho cuộc sống trở nên thú vị.

XEM THÊM CÁC BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH KHÁC:

Bài 48: My Cat

TẢI: 100 Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x