Luyện Nghe

Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản – Bài 45: Manners

Bài 45: Manners

It is good to be polite.
People like you more when you are polite.
Always say please and thank you.
If you ask for some milk, you should say, “Please, may I have a glass of milk?”
When someone gives you the milk, you should respond with “Thank you.”
It is not difficult to be polite.
You should not push or shove people.
You should cover your mouth when you cough or sneeze.
You should address people properly.
If you are trying to get someone’s attention, you would say, “excuse me.”
You wouldn’t say, “hey you.”
There are table manners.
That is where you eat properly and politely at the dinner table.
You don’t shove food into your mouth.
You don’t reach over other people’s plates.
You don’t talk with your mouth full.
All of these things are common sense.
Being polite is mostly thinking about how you would like to be treated.
You wouldn’t want people to be impolite to you.
It is not polite to point at people.
It is not polite to burp out loud.
It is not polite to use someone else’s things without asking first.
Being polite just comes naturally if you have been brought up in a home where everyone was polite.

BÀI DỊCH: LỊCH SỰ

Lịch sự là một điều tốt đẹp
Mọi người thích bạn hơn khi bạn lịch sự.
Luôn luôn nói xin vui lòng và cảm ơn bạn.
Nếu bạn xin một ít sữa, bạn nên nói: “Làm ơn, cho tôi xin một ly sữa được không?”
Khi ai đó cho bạn sữa, bạn nên đáp lại bằng “Cảm ơn”.
Không khó để trở nên lịch sự.
Bạn không nên xô đẩy hoặc xô đẩy mọi người.
Bạn nên che miệng khi ho hoặc hắt hơi.
Bạn nên xưng hô đúng mực với mọi người.
Nếu bạn đang cố gắng thu hút sự chú ý của ai đó, bạn sẽ nói, “xin lỗi”.
Bạn sẽ không nói, “này bạn.”
Có những cách cư xử trên bàn ăn.
Đó là nơi bạn ăn uống đúng cách và lịch sự tại bàn ăn tối.
Bạn không cho quá nhiều thức ăn vào miệng.
Bạn không với tới đĩa của người khác.
Bạn không nói chuyện khi miệng đầy thức ăn.
Tất cả những điều này là lẽ thường.
Lịch sự chủ yếu là suy nghĩ về cách bạn muốn được đối xử.
Bạn sẽ không muốn mọi người bất lịch sự với bạn.
Nó không lịch sự khi chỉ vào mọi người.
Thật không lịch sự khi ợ hơi thành tiếng.
Không lịch sự khi sử dụng đồ của người khác mà không hỏi trước.
Lịch sự chỉ đến một cách tự nhiên nếu bạn được nuôi dưỡng trong một ngôi nhà mà mọi người đều lịch sự.

XEM THÊM CÁC BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH KHÁC:

➡  Bài 46: The Two Genders

TẢI: 100 Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x