Luyện Nghe

Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản – Bài 44: Money

Bài 44: Money

I keep my money in the bank.
I have saved up my money.
I saved all my pennies in a jar.
A penny is only worth one cent.
I have nickels.
A nickel is worth five cents.
A dime is worth ten cents.
A quarter is worth twenty-five cents.
A quarter is a quarter of a dollar.
Four quarters make up a dollar.
A dollar is worth one hundred cents.
I saved up all of my dollars.
Our dollars used to be paper, but now they are coins.
We call our dollars loonies.
It is a funny name.
We also have two dollar coins.
We call those toonies.
We have five dollar bills and ten dollar bills.
If you are lucky you will have twenty dollar bills, fifty dollar bills and even hundred dollar bills.
Our bills in Canada are different colours. That makes them easy to recognize if you go somewhere to spend them.
It is wise to save your money.
If you save enough, you could have hundreds or thousands of dollars.

BÀI DỊCH: TIỀN BẠC

Tôi giữ tiền của tôi trong ngân hàng.
Tôi đã tiết kiệm được tiền của mình.
Tôi đã để dành tất cả những đồng xu của mình trong một cái lọ.
Một xu chỉ đáng giá một xu.
Tôi có những niken.
Một niken trị giá năm xu.
Một xu có giá trị bằng mười xu.
Một phần tư trị giá 25 xu.
Một phần tư là một phần tư đô la.
Bốn phần tư tạo thành một đô la.
Một đô la trị giá một trăm xu.
Tôi đã tiết kiệm được tất cả số tiền của mình.
Đô la của chúng ta từng là giấy, nhưng bây giờ chúng là tiền xu.
Chúng tôi gọi đô la của chúng tôi là loonies.
Đó là một cái tên vui nhộn.
Chúng tôi cũng có hai đồng đô la.
Chúng tôi gọi đó là những chiếc bánh toonies.
Chúng tôi có năm tờ đô la và mười tờ đô la.
Nếu bạn may mắn, bạn sẽ có những tờ 20 đô la, những tờ 50 đô la và thậm chí những tờ bạc trăm đô la.
Hóa đơn của chúng tôi ở Canada có nhiều màu khác nhau. Điều đó làm cho chúng dễ dàng nhận ra nếu bạn đi đâu đó để tiêu chúng.
Đó là khôn ngoan để tiết kiệm tiền của bạn.
Nếu bạn tiết kiệm đủ, bạn có thể có hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la.

XEM THÊM CÁC BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH KHÁC:

Bài 45: Manners

TẢI: 100 Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x