Luyện Nghe

Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản – Bài 41: Music – 2

Bài 41: Music – 2

If you were in an orchestra, what would you play?
Would you play a tuba, a trumpet or a saxophone?
Perhaps you would prefer a stringed instrument like a violin or a cello.
Maybe you would enjoy percussion more.
You could play the kettle drum.
There are instruments that have keyboards.
A piano and an organ have keyboards.
There are instruments that have strings on them.
A guitar, banjo and mandolin have strings on them.
There are instruments that you blow into.
A flute, a French horn and a harmonica are all instruments that you blow into.
There are instruments that you hit with a stick.
A drum and a cymbal are two things that you would hit with a stick.
If you are in an orchestra, you have to watch the conductor.
He will lead you through the piece of music.
You might just want to be in a band for fun.
You could join a rock band or a dance band.
Some people learn to read music.
Music notes are written on a staff.
Each note represents a sound.
There are whole notes, half notes, quarter notes and eighth notes.
Each one of these is held for a different number of beats.
It is good to learn about music.
You have to learn your scales, and learn about sharps and flats.
If you want to learn how to play an instrument, it is best to take music lessons.

BÀI DỊCH: ÂM NHẠC – PHẦN 2

Nếu bạn ở trong một dàn nhạc, bạn sẽ chơi gì?
Bạn sẽ chơi tuba, kèn trumpet hay saxophone?
Có lẽ bạn sẽ thích một nhạc cụ dây như violin hoặc cello.
Có lẽ bạn sẽ thích bộ gõ hơn.
Bạn có thể chơi trống ấm đun nước.
Có những nhạc cụ có bàn phím.
Đàn piano và đàn organ đều có bàn phím.
Có những nhạc cụ có dây trên chúng.
Một cây đàn guitar, banjo và mandolin đều có dây trên chúng.
Có những nhạc cụ mà bạn thổi vào.
Sáo, kèn Pháp và kèn harmonica đều là những nhạc cụ mà bạn thổi vào.
Có những nhạc cụ mà bạn đánh bằng một cây gậy.
Trống và chũm chọe là hai thứ bạn sẽ đánh bằng gậy.
Nếu bạn ở trong một dàn nhạc, bạn phải xem người chỉ huy.
Anh ấy sẽ dẫn dắt bạn qua từng bản nhạc.
Bạn có thể chỉ muốn tham gia một ban nhạc để giải trí.
Bạn có thể tham gia một ban nhạc rock hoặc một ban nhạc khiêu vũ.
Một số người học cách đọc nhạc.
Các nốt nhạc được viết trên một cây trượng.
Mỗi nốt nhạc đại diện cho một âm thanh.
Có toàn bộ nốt, nốt nửa, nốt phần tư và nốt thứ tám.
Mỗi một trong số này được tổ chức cho một số nhịp khác nhau.
Nó là tốt để tìm hiểu về âm nhạc.
Bạn phải học thang âm, học về dấu thăng và dấu thăng.
Nếu bạn muốn học cách chơi một nhạc cụ, tốt nhất là bạn nên tham gia các buổi học nhạc.

XEM THÊM CÁC BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH KHÁC:

Bài 42: Which Direction?

TẢI: 100 Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x