Luyện Nghe

Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản – Bài 39: The Restaurant

Bài 39: The Restaurant

When you go to a restaurant you might see a sign that says, “Please wait to be seated.”
A host or hostess will ask you how many people are in your party.
Then they will want to know if you want to sit in the smoking or non-smoking section.
The host or hostess will take you to your seat.
You might sit at a table or at a booth.
The host or hostess will give you a menu to look at.
Sometimes, there are different menus for different meals.
There can be a breakfast menu, a lunch menu and a dinner menu.
Sometimes, there is also a wine list and a dessert menu.
The food and the prices of the food are listed on the menu.
On your table, there will be cutlery.
Cutlery is the knives, forks and spoons.
There will also be a napkin.
You are supposed to put your napkin on your lap when you eat.
Your waiter or waitress will take your order.
You might want an appetizer before your meal.
Some people want a salad or soup before their meal.
After your meal, you might have a dessert, or tea, or coffee.
When it is time to go, you will pay your bill and leave a tip for the waiter or waitress.

BÀI DỊCH: NHÀ HÀNG

Khi đến một nhà hàng, bạn có thể thấy một tấm biển có nội dung “Vui lòng đợi để được ngồi”.
Một người đại diện hoặc tiếp viên sẽ hỏi bạn có bao nhiêu người trong bữa tiệc của bạn.
Sau đó, họ sẽ muốn biết bạn muốn ngồi ở phần hút thuốc hay không hút thuốc.
Chủ nhà hoặc tiếp viên sẽ đưa bạn về chỗ ngồi.
Bạn có thể ngồi tại bàn hoặc tại một gian hàng.
Chủ nhà hoặc bà chủ sẽ đưa cho bạn một thực đơn để bạn xem qua.
Đôi khi, có những thực đơn khác nhau cho các bữa ăn khác nhau.
Có thể có thực đơn bữa sáng, thực đơn bữa trưa và thực đơn bữa tối.
Đôi khi, cũng có một danh sách rượu vang và một thực đơn tráng miệng.
Thức ăn và giá cả của thức ăn được liệt kê trong thực đơn.
Trên bàn của bạn, sẽ có dao kéo.
Dao kéo là dao, nĩa và thìa.
Cũng sẽ có một chiếc khăn ăn.
Bạn phải đặt khăn ăn trên đùi khi ăn.
Người phục vụ hoặc nhân viên phục vụ của bạn sẽ nhận đơn đặt hàng của bạn.
Bạn có thể muốn một món khai vị trước bữa ăn của mình.
Một số người muốn ăn salad hoặc súp trước bữa ăn của họ.
Sau bữa ăn, bạn có thể ăn tráng miệng, trà hoặc cà phê.
Khi đến giờ đi, bạn sẽ thanh toán hóa đơn của mình và để lại tiền boa cho người phục vụ bàn.

XEM THÊM CÁC BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH KHÁC:

Bài 40: Music – 1

TẢI: 100 Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x