Luyện Nghe

Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản – Bài 16: Weather

It is cloudy. It is windy. It is foggy. It is stormy.

Bài 16: Weather

You can watch the weatherman on TV,
to find out what the weather will be like.
It might be a nice clear day with no clouds in the sky.
The sun might be shining.
It could be a cloudy day.
Sometimes, cloudy days are just dull.
On some cloudy days, it begins to rain or snow.
Some days are rainy.
You need a raincoat, umbrella and boots on a rainy day.
Rain makes the flowers and grass grow.
The weather forecast might say that it will be windy.
You could have a gentle breeze.
It might be very gusty so that the wind pushes you.
It is dangerous if the wind is very strong.
A hurricane or tornado is very dangerous.
Once in a while, the weatherman says there will be hail.
Hail stones are hard cold pellets of ice that fall from the sky.
Sometimes, the weatherman will say that there will be snow flurries.
Sometimes, there is just a light dusting of snow.
Sometimes, there is a blizzard or a snowstorm.
It can be dangerous driving through a blizzard.
If there is a lot of snow, the streets have to be plowed.
You need a hat, coat, mittens and boots on a very cold day.
Sometimes, the weather forecast is wrong.
The weatherman might say that it will be a sunny day, but then the clouds come in and it rains.
That is not good if you are planning a picnic.
I prefer sunny days that are warm but not too hot.
I like to feel a gentle breeze to cool me down.

BÀI DỊCH: Thời Tiết

Bạn có thể xem người dự báo thời tiết trên TV,
để tìm hiểu xem thời tiết sẽ như thế nào.
Đó có thể là một ngày đẹp trời, không có mây trên bầu trời.
Mặt trời có thể đang chiếu sáng.
Nó có thể là một ngày nhiều mây.
Đôi khi, những ngày nhiều mây chỉ là âm u.
Vào một số ngày nhiều mây, trời bắt đầu có mưa hoặc tuyết.
Một số ngày mưa.
Bạn cần áo mưa, ô và ủng vào ngày mưa.
Mưa làm cỏ cây hoa lá phát triển.
Dự báo thời tiết có thể nói rằng trời sẽ có gió.
Bạn có thể có một làn gió nhẹ.
Nó có thể rất mạnh để gió đẩy bạn.
Sẽ rất nguy hiểm nếu gió rất mạnh.
Bão hoặc lốc xoáy rất nguy hiểm.
Thỉnh thoảng, người dự báo thời tiết nói rằng sẽ có mưa đá.
Đá mưa đá là những viên đá lạnh cứng rơi từ trên trời xuống.
Đôi khi, người dự báo thời tiết sẽ nói rằng sẽ có tuyết rơi.
Đôi khi, chỉ là một hạt tuyết rơi nhẹ.
Đôi khi, có bão tuyết hoặc bão tuyết.
Có thể nguy hiểm khi lái xe trong trận bão tuyết.
Nếu có nhiều tuyết, các đường phố phải được cào tuyết.
Bạn cần có mũ, áo khoác, găng tay và ủng vào một ngày rất lạnh.
Đôi khi, dự báo thời tiết bị sai.
Người dự báo thời tiết có thể nói rằng trời sẽ nắng, nhưng mây kéo đến và trời đổ mưa.
Điều đó không tốt nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại.
Tôi thích những ngày nắng ấm nhưng không quá nóng.
Tôi thích cảm nhận một làn gió nhẹ để làm mát tôi.

XEM THÊM CÁC BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH KHÁC:

Bài 17: Seasons

TẢI: 100 Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x