Luyện Nghe

Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản – Bài 14: Learning How to Drive

Bài 14: Learning How to Drive

Amy is 16 years old.
She lives in a small town.
Amy is learning how to drive.
Amys dad is giving her lessons.
Amys dads name is Howard.
Amy has had three lessons.
Amy and her dad argue during the lessons.
Amys mom is giving her driving lessons.
Amys moms name is Jane.
Jane has given Amy a lesson.
Jane has decided to stop giving Amy lessons.
Jane and Amy argue during the lessons too.
Amys parents call a driving school.
Amy is going to get lessons from a professional.
The classes cost $300 for 10 lessons.
The lessons are very good.
Amy learns how to drive.
Amy gets her licence.

BÀI DỊCH: Học Lái Xe

Amy 16 tuổi.
Cô ấy sống ở một thị trấn nhỏ.
Amy đang học cách lái xe.
Bố của Amys đang giảng dạy cho cô ấy.
Tên bố của Amys là Howard.
Amy đã có ba bài học.
Amy và bố cô ấy tranh cãi trong giờ học.
Mẹ Amys đang cho con học lái xe.
Tên mẹ của Amys là Jane.
Jane đã cho Amy một bài học.
Jane đã quyết định ngừng dạy Amy.
Jane và Amy cũng tranh luận trong giờ học.
Cha mẹ của Amys gọi một trường dạy lái xe.
Amy sẽ nhận được bài học từ một chuyên gia.
Các lớp học có học phí $ 300 cho 10 buổi học.
Các bài học rất tốt.
Amy học cách lái xe.
Amy nhận được giấy phép của mình.

XEM THÊM CÁC BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH KHÁC:

Bài 15: Working Outside

TẢI: 100 Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x