Luyện Nghe

Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản – Bài 12: Joes First Car

Bài 12: Joes First Car

Joe is 18 years old.
Joe works at McDonalds.
Joe saves all his money.
Joe has $2500.00 in the bank.
He wants to buy a sports car.
Joe starts to look for a new car.
Joe looks in the newspaper.
Joe looks in magazines.
Joe finds a car he likes.
Joe goes to see the car with his dad.
He really likes it.
Joe doesnt have enough money.
Joes dad tells him to keep saving his money.
Joe wants this car a lot.
Joe asks his dad to help him.
Joe and his dad make a deal.
Joes dad will lend him the money.
Joe must work hard.
He must pay the money back to his dad.
Joe is very happy.
Joe owns his first car.

BÀI DỊCH: Chiếc Ô tô Đầu Tiên Của Joe

Joe 18 tuổi.
Joe làm việc tại McDonalds.
Joe tiết kiệm tất cả tiền của mình.
Joe có $ 2500 trong ngân hàng.
Anh ấy muốn mua một chiếc xe thể thao.
Joe bắt đầu tìm kiếm một chiếc xe mới.
Joe xem trên báo.
Joe xem trên tạp chí.
Joe tìm thấy một chiếc xe mà anh ấy thích.
Joe đi xem xe với bố anh ấy.
Anh ấy thực sự thích nó.
Joe không có đủ tiền.
Cha Joes bảo anh ấy hãy tiếp tục tiết kiệm tiền của mình.
Joe muốn chiếc xe này rất nhiều.
Joe nhờ bố giúp anh ấy.
Joe và bố anh ấy đã thỏa thuận.
Cha Joes sẽ cho anh ta vay tiền.
Joe phải làm việc chăm chỉ.
Anh ấy phải trả lại tiền cho bố anh ấy.
Joe rất vui.
Joe sở hữu chiếc xe hơi đầu tiên của mình.

XEM THÊM CÁC BÀI LUYỆN NGHE TIẾNG ANH KHÁC:

Bài 13: Cleaning Up Leaves

TẢI: 100 Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Cơ Bản 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x